MUAFİYET 2019

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MUAFİYET VE İNTİBAK BAŞVURU SONUÇLARI BÖLÜM BAŞKANLIKLARINCA DEĞERLENDİRİLMİŞ ; ÖĞRENCİ İNTİBAK VE DERS MUAFİYETLERİ AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

MCBÜ Önlisans ve Lisans Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Yönergesinin 10. maddesine göre ders muafiyetine karşı itirazlar kararın birimin internet sayfasında ilanını takiben beş iş günü içinde şahsen veya kanuni temsilcisi vasıtasıyla ilgili birime yapılır.Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

  • Uzaktan  Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik