Kamu hizmet  standartları

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SALİHLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

S.No

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ)


1
İzin İşlemleri 1- İzin Formu (Hastalık Raporu, Doğum-Ölüm-Evlilik Belgesi) 2 Gün

2
İlan Müracaat İşlemleri ( Öğr.Gör., Araş.Gör., Uzman) 2- Müracaat Formu
3- İlanda istenilen evraklar
İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuru yapılabilir

3
Atama Teklif İşlemleri Açıktan Atanacaklarda
1- Dilekçe
2- Sağlık Raporu
3- Nüfus Cüzdanı Örneği
4- Savcılık Belgesi
5- Fotoğraf
6- İkametgah Belgesi
7- Mal Bildirim Formu
Naklen Atanacaklarda
Dilekçe
1 Hafta
2 Gün

4
Yurtiçi Görevlendirme 1- Dilekçe (yurtiçi ve yurtdışı bir haftaya kadar yolluksuz grv.)
2- Ön Çalışma Raporu
3- Davet Mektubu
3 Gün
5 Yurtdışı Görevlendirme 1-Dilekçe (yurtiçi ve yurtdışı bir haftaya kadar yolluksuz grv.)
2- Ön Çalışma Raporu
3. Davet Mektubu
1 haftadan fazla olan görevlendirmeler
3 Gün  

6
Sınav Sonucuna İtiraz 1-Maddi Hata Dilekçesi 1 Hafta (sınav evraklarının teslimine göre bu süre değişebilir.)

7
Ders Seçimi Ders Seçimi elektronik ortamda yapılmaktadır. Öğrenci tarafından akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde (1 hafta)

8
Yatay Geçiş İşlemleri 1-Öğrenci Dilekçesi
2-Not Durum Belgesi
3-Ders İçerikleri
4-II.Öğretimden I.Öğretime müracaat eden öğrenciler için %10’a giriş belgesi
5-Disiplin Cezası almadığına dair belge
Not: II.Öğretimden I.Öğretime müracaat eden öğrenciler için %10’a giriş belgesi 1.öğretimden 2.öğretime geçiş mümkün)
Yüksekokul Yönetim kurulunca belirlenen kontenjanlar öğretim yılı başlamadan 2 ay önce Rektörlüğe bildirilir.
Rektörlük tarafından ilan edilen süreler içerisinde.

9
Kayıt İşlemleri ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi
Lise Diploması (Diplomayı almamışsa Geçici Mezuniyet Belgesi)
Askerlik Durum Belgesi
Ön Kayıt İnternet Çıktısı
Fotoğraf
Yabancı Uyruklu İse
YÖS sınav sonuç belgesi
Noter Onaylı Pasaport sureti
Noter Onaylı İkametgaz Sureti
Üniv./Birim Yön.Kur.İstenen Belgeler
Rektörlükçe ilan edilen süreler içerisinde.

10
Kayıt Yenileme (Mazeretli) 1-Dilekçe
2-Mazeretini belirtir belge
3-Ders seçim formu
4-Banka Dekontu
Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesine müteakip 3 iş günü

11
Mazeret Sınav İşlemleri 1-Öğrenci Dilekçesi
2-Mazeretini bildirir belge
Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte sınavlar yapılır.

12
Tek Ders Sınav İşlemleri 1-Öğrenci Dilekçesi Her Yarıyılın sonunda olmak üzere 2 defa yapılabilir. Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır.

13
Başarı Notuna İtiraz İşlemleri 1-Öğrenci Dilekçesi 2 Gün içerisinde

14
İlişik Kesme İşlemleri 1-Öğrenci Dilekçesi
2-İlişik Kesme Belgesi
Aynı gün içerisinde (Kendi isteği ile kaydı silinenler)

15
Öğrenime Ara Verme İzni 1-Öğrenci Dilekçesi
2-Kayıt Dondurma gerekçesi ile ilgili belge (Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik İlmuhaberi, Tabi Afet, Tutukluluk Belgesi, Askerlik Tecilinin Kaldırılması vb.)
Yönetim Kurulu Tarafından kabul edilmesinden 3 iş günü içerisinde

16
Öğrenci Değişim Programı (FARABİ) Öğrenci Başvuru Belgesi
Not Çizelgesi
Yabancı Dil Düzeyini Gösteren Belge (Gidilecek dersler kısmen yada tamamen yabancı dil ise)
Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi
Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik 14.md.
5 iş günü (Durumun aciliyetine göre bu süre aşağıya çekilebilir)

17
Ders Muafiyetlerinin Yapılması 1-Öğrenci Dilekçesi
2-Not Durum Belgesi
3-Onaylı Ders İçerikleri
Yönetim kurulundan kabulüne müteakip 3 iş günü

18
Staj İşlemleri 1-Onaylı Staj Kabul Formu
2-Staj Defteri
3-Staj Değerlendirme Cetveli
4-SGK Giriş Belgesi
Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında.

19
Öğrenci Belgesinin Verilmesi 1-Dilekçe Aynı gün

20
Askerlik Durum Belgesi Düzenleme İşlemleri Her yıl Ekim ayının sonuna kadar gönderilir, ayrıca öğrencilerin durumlarında meydana gelen değişiklikler bildirilir.

21
Not Durum Belgesi 1-Öğrenci Kimliği Aynı gün

22
Öğrenci Hasta Sevk İşlemleri 1-Muayene İstek Formu Aynı Gün

23
Ders İçeriği İsteği 1-Öğrenci Kimliği Aynı gün

24
Mezuniyet Belgesi 1-Öğrenci Kimliği
2-Öğrenci İlişik Kesme Formu
Aynı Gün

25
Burs İşlemleri 1-Başvuru Formu(Ekli Belgeler) İlan edilen tarihler arasında

26
Taşınır Mal Kayıt-Kontrol İşlemleri Malzeme Talebi, (Malzeme Devir-Hurda-Hibe-Zayi v.b.) 5 İş Günü

27
Ek Ödemeler 1-Ek Ders Ödemeleri, Yolluklar, Mesai Ödemeleri v.b.) Her ayın 1. haftası

28
Bakım Onarım Hizmetleri 1-Bakım Onarım Talep Formu 3 İş Günü

29
Ders Alma Ders Kayıt Formu 1 Hafta İçinde

30
Spor, Kültür ve Sanatsal Faaliyetler 1-Dilekçe 3 İş Günü

31
Başka Üniversiteden Ders Alma 1-Dilekçe
2-Ders İçerikleri
3-Ders Alınacak Üniversitenin Uygunluk Yazısı
Yapılmıyor

32
Ek Öğretim Süresi Verilmesi İşlemleri 1-Dilekçe
2-Not Durum Belgesi
1 Hafta içinde

33
Yayın İşleri 1-Dilekçe
2-Yayın Öneri Formu
3-Yayınlanması İstenen Eser
Yapılmıyor

34
Disiplin İşleri 1-Dilekçe
2-Disiplin İşlemi Gerekçesi (Akademik- İdari Personel ve Öğrenci İçin)
Yasal Süresi içerisinde

35
Onur Belgesi Düzenlenmesi CBÜ Eğitim ve Öğretim Yön. 27 Mad. 1 Hafta içinde

36
Resmi Evrak Kaydı Yazı, Resmi Belge,
Resmi Bilgi ve Elektronik Belge
Aynı Gün İçinde

37
Öğrenci Temsilcisi Seçimi Başvuru Dilekçesi Yasal Süresi içinde

38
Burs İşlemleri Başvuru Formu
Durumunu Gösterir Belge
MERNİS Dayalı
Kayıt Sistem Çıkışı
Yasal Süresi içinde

39
Görev Süresinin Uzatımı Teklifi Dilekçe, Yayınlar,
(Yardımcı Doçent ise AED Formu)
1 Hafta İçinde

40
Geçici Görev Yollukları Görevlendirme Onayı, Yolluk Bildirimi,
Harcama Kalemine Dahil Diğer Belgeler
1 hafta İçinde

41
Bilgi Edinme İsteği Dilekçe 1 Hafta içinde

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri :     

İkinci Müracaat Yeri :
İsim: Uğur AKYOL
Unvan: Meslek Yüksekokul Sekreter V.
Adres: MCBÜ Salihli MYO Salihli –Manisa
Tel: 0 236 716 2000
Faks: 0 236 716 2002
E-Posta:  ugur.akyol@cbu.edu.tr
İsim: Doç.Dr. Cihangir ALACA
Unvan:Meslek Yüksekokulu Müdürü
Adres: MCBÜ Salihli MYO Salihli –Manisa
Tel: 0 236 716 2000
Faks: 0 236 716 2002
E-Posta:   cihangir.alaca@cbu.edu.tr
  • Uzaktan  Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik